Tietosuojaseloste

Kuopion Aikidoseura Tenchikan r.y

SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA